Smažík Nord s.r.o.
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


MITSUBISHI MOTORS IMPLEMENTUJE PRVNÍ PILOTNÍ PROJEKT V2G

Prvními síťovými zdroji* jsou již dnes palubní baterie elektrického pohonu modelu Mitsubishi Outlander PHEV. Díky technologii V2G je možné dosáhnout lepšího vyvážení odběrových špiček v rámci energetické sítě, kdy elektromobily nejen že čerpají elektrickou energii ze sítě, ale zároveň tuto energii vrací zpět, což otevírá cestu k možným zdrojům příjmu pro majitele těchto vozů. MMC spojuje síly se společností NewMotion, která je jedním z největších evropských poskytovatelů řešení inteligentního dobíjení prostředků na elektrický pohon, dále s nizozemským provozovatelem energetické soustavy TenneT, resp. společností Nuvve, která je celosvětovým leaderem v oblasti technologií V2G a implementace síťových služeb.

MMC bude v rámci poloprovozu poskytovat záložní kapacitu a služby vyrovnávání zátěže sítě** prostřednictvím dobíjecí infrastruktury NewMotion a vozů Mitsubishi Outlander PHEV parkujících v domácnostech nebo na pracovištích v Amsterdamu, s využitím platformy GIVe (Grid Integrated Vehicle) společnosti Nuvve. V Nizozemí je dnes k dispozici více než 25 tisíc vozů Mitsubishi Outlander PHEV.

Výsledkem tzv. Pařížské smlouvy z roku 2015 je urychlení evropských iniciativ zaměřených na rozvoj společnosti s nižší uhlíkovou stopou, což zahrnuje i důsledné prosazování ekologicky šetrných politik zaměřených na obnovitelné zdroje. Do energetických sítí dnes proudí energie ze slunečních, větrných a dalších typů elektráren využívajících obnovitelné zdroje, ale tato výroba, nahrazující např. uhelné elektrárny, je mnohdy nárazová, a proto je zásadní otázka, jak zásobování energiemi stabilizovat.

Vlády ve Velké Británii a Francii navíc plánují od roku 2040 zcela zakázat prodej vozidel spalujících fosilní paliva. Jelikož toky elektrické energie současně akcelerují, do popředí vystupuje otázka nového mechanizmu pro lepší vyvážení zátěže dobíjecí infrastruktury.

Prostřednictvím uvedeného poloprovozního projektu ověří MMC technologii V2G s cílem vytvořit novou přidanou hodnotu a obchodní příležitosti spojené s elektromobily / palubními bateriemi vozidel.

*Evropští provozovatelé přenosové soustavy mají povinnost zajistit určitou záložní kapacitu s cílem zamezit nečekaným poruchám zdrojů nebo rozsáhlým výpadkům velkých částí sítě. Záložní kapacity se nakupují prostřednictvím tržních mechanizmů. Služby nabízené na trhu se liší v závislosti na stupni naléhavosti a době nabíjení / vybíjení.

**Dobíjecí místa poskytovaná nadnárodní energetickou společností Enel.

Profily společností

The New Motion B.V.
Centrála: Amsterdam, Nizozemí
Rok založení: 2009
Hlavní obchodní aktivity: NewMotion je průkopníkem v oblasti dobíjení elektromobilů. Provozuje evropskou síť zahrnující přes 50 tisíc dobíjecích míst, spojených s více než 100 tisíci dobíjecími kartami uživatelů. Cílem NewMotion je nejen pomáhat organizacím a jednotlivcům při dobíjení elektromobilů, ale též nabízet komplexní servisní služby. V říjnu 2017 přešla NewMotion do vlastnictví společnosti Shell. Na základě akviziční smlouvy bude NewMotion pokračovat v dosavadních obchodních aktivitách jako dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví firmy Shell.
Hlavní představitel: Sytse Zuidema, generální ředitel

TenneT Holding B.V.
Centrála: Arnhem, Nizozemí
Rok založení: 1998 (předchůdce: Asociace výrobců elektrické energie, zal. 1949)
Hlavní obchodní aktivity: TenneT je provozovatelem přenosové soustavy v Nizozemí a Německu. Jedná se o prvního přeshraničního provozovatele vysokonapěťové sítě v Evropě.
Hlavní představitel: Mel Kroon, generální ředitel

Nuvve Corp.
Centrála: San Diego, Kalifornie
Rok založení: 2011, na základě technologie vynalezené profesorem Willettem Kemptonem, otcem V2G.
Hlavní obchodní aktivity: Nuvve poskytuje služby vlastníkům elektromobilů a provozovatelům energetické sítě; pomáhá zajistit lepší vyvážení energetické sítě a snižovat náklady spojené s vlastnictvím elektromobilů. Nuvve realizuje projekty V2G v USA, Dánsku, Francii, Velké Británii a Nizozemí.
Hlavní představitel: Gregory Poilasne, Prezident a generální ředitel